Nyt

En ny side af Rasmus Kromann

Skrevet af Katja Kromann
30 Dec 2013
En ny side af Rasmus Kromann
Min oldefader Rasmus Jørgensen Kromann var ikke blot en benhård forretningsmand, der satte penge i alt hvad der var penge i, skibe, kalkværk, mejeri, korn, jern og meget andet, han var faktisk med til at stifte Marstal Selskabelige Forening i 1870. Han blev endda æresmedlem, formentlig i 1899, da han solgte sin forretning. Det fremgår af en artikel af Martin K Jørgensen i Marstal Søfartsmuseums årsskrift 2010, side 59 ff.