"I took the opportunity to check out your efforts at your website. Congratulations ...very nicely done and very professional."
En hilsen fra Raymond, en af de to Bridgeguys, som står bag vel nok verdens største bridgesite, BridgeGuys.com
Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Et nyt begreb i bridgelovene af 2017: Tilsvarende melding

Skrevet af Jens U Kromann
08 Oct 2017
Et nyt begreb i bridgelovene af 2017: Tilsvarende melding

I nogle tilfælde kan man efter de nye bridgelove, der trådte i kraft 1. september 2017, redde sig ud af situationen når man er kommet til at melde uden for tur eller har afgivet en utilstrækkelig melding, idet man nu kan rette sin melding til en "tilsvarende melding" uden straf. Tidligere var disse situationer ofte forbundet med den sanktion at makker til "synderen" skulle passe enten første gang eller resten af meldeforløbet. I artiklen under fanen Bridgelovene om Tilsvarende Melding har jeg prøvet at udlægge teksten for ikke-lovnørder - hvilket ikke altid er helt let!