Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Udspilsbegrænsning efter melding uden for tur/utilstrækkelig melding

Skrevet af Jens U Kromann
04 Nov 2017
Udspilsbegrænsning efter melding uden for tur/utilstrækkelig melding

Der er nu - efter 2017-lovene - to lidt forskellige former for udspilsbegrænsning, den, hvor makker har et strafkort, og den der kan følge af, at makker har meldt uden for tur eller har afgivet en utilstrækkelig melding. Hvis disse ulovlige meldinger ikke rettes til en "tilsvarende melding" sker der i første omgang det, at den fejlendes makker bliver pålagt at passe første gang han skal melde (tidligere kunne det i nogle tilfælde være i resten af meldeforløbet, men dette er afskaffet). Hvis den fejlende side kommer i modspil og den fejlendes makker skal spille ud, kan spilfører forbyde udspil af en farve som ikke er vist ved den melding som erstatter den ulovlige melding. Det er ikke helt let at forstå bare ved denne beskrivelse, så jeg har bestræbt mig på i artiklen Udspilsbegrænsning efter melding uden for tur/utilstrækkelig melding  at give nogle instruktive eksempler.

For os som spillere er det væsentlige, at der er kommet nogle nye muligheder for at slippe uden om udspilsbegrænsning ved at erstatte den ulovlige melding med en såkaldt tilsvarende melding (henvisning til en særskilt artikel om dette helt nye begreb i bridgelovene).