Konventioner
Bridge Konventioner
Slemkonventioner
* Cuebids
https://jens.kromann.info/Convention/1000439


Et cuebid er en kontrol-melding, der viser enten 1. omgangs kontrol i en farve (at fjenden ikke kan tage et eneste stik i farven), altså et es eller en renonce i farven; eller det viser anden omgangskontrol i farven, dvs Kx(x..), eller en singleton. Når vi er på vej mod en lilleslem kan det jo godt være, at vi har de ca 33 point der skal til, men de sidste 7 point er præcis nok til at fjenden kan have EK i en farve, og tager de første to stik. Derfor er det vigtigt at man kan vise mindst anden omgangs kontrol i sidefarverne.

Når trumffarven er fastslået, er en melding på 4-trinnet i ny farve et cuebid (undtagelse: Når hjerter er trumf, er 3 laveste cuebid). Der cuebiddes nedefra, altså i den den laveste farve hvori man har kontrol. Makker kan måske cuebidde næstlaveste farve. Hvis man opdager at man mangler kontrol i en farve går man tilbage til trumffarven. Hvis makker har cuebiddet højere end laveste cuebid (altså vist, at han ikke har kontrol i den eller de lavere farver), kræver et nyt cuebid i højere farve også kontrol i den oversprungne farve.

D742 T5
EK732 D854
EK D32
KB ED86

1 3 Bergen Raise: 10-12 og primær fit
4 4 Billigste cuebid ville være 3; Når Vest springer spar-cuebiddet over, kan Øst se at der ikke er kontrol i denne farve. Øst går straks tilbage til 4 som bliver slutkontrakten.

______________________________

EKDB76 T943
2 EBT43
ED7 6
EKD 532

2 2
2 3
4 4 cuebids
4ut 5 5= 1 es, Kan jo kun være E
7


______________________________

1 4 Det direkte spring til 4 klør i dette eksempel viser både sparfit og sleminteresse. Svarhånden kunne være denne:

D876432
EKD
E74
8

______________________________

1 1
4 kontrol i klør, fit i spar og sleminteresse.

______________________________

1 1
1 3

kontrol i spar, hjerterfit og sleminteresse.

Når minor er meldt og støttet

I første omgang gælder det at undersøge om der er hold i alle farver mhp at spille sans. Dette går forud for bestræbelser på at finde en evt minorslem. Hvis man efter at sanskontrakten er fundet melder videre i minorfitten er det er slemforsøg:

1 2
3 3 3 viser hjerterhold.
3ut 4

3ut viser klørhold, og 4 opfordrer til ruderslem.


Cuebid i allerede meldt farve

Man skal passe på at et cuebid er umisforståeligt som sådan. Man kan kun cuebidde i en farve man selv eller makker har meldt hvis en anden farve helt klart er valgt som trumffarve.


K93 DBT52
ED983 K5
2 E84
ED98 KT5

1 1
2 2 2 er fjerde farve krav
3 4 Østs billigste cuebid er 4 men Vest har meldt den farve naturligt, og 4 vil derfor være præference til klør. Øst må derfor ty til 4. farve endnu engang og melde 4. Fjerde farve på 4-trinnet fastlægger entydigt sidstmeldte farve, spar, som trumf. Vest kan nu se kontrol i samtlige farver og kan checke esser med 4ut.


Revideret 29.10. 2016