Konventioner
Bridge Konventioner
Spillesignaler
Lavinthal-afkast
https://jens.kromann.info/Convention/1000461Afkast i uinteressant farve med kald i en alternativ farve. Første gang, man ikke kan bekende, kastes der af i en "uinteressant" farve. Afkastet signalerer to ting: Man er ikke interesseret i at makker skifter til afkastfarven, og man markerer med et relativt højt kort interesse for en høj farve og med et relativt lavt kort interesse for en lav farve. Afkastfarven benægter ikke nødvendigvis styrke i farven, men viser blot et ønske om noget andet. Det kan være vigtigt at få farverne spillet i den rigtige rækkefølge. Efterfølgende gange, man ikke kan bekende, kan man enten fortsætte i afkastfarven (evt for at tydeliggøre signalet) eller man kan bruge sædvanlige kald/afvisninger. Lavintalafkastet viser: - hvor man har styrke, - hvad man gerne vil have spillet, - og hvad man kan/vil holde, når afkastene begynder at blive svære. Hvis man ikke har noget specielt at meddele makker, lægger man et “ubestemmeligt” kort i den farve, hvori man har mest lyst til at skille sig af med et kort, og her gælder princippet om afvisning fuldt ud. Her er et eksempel på godt modspil mod 3ut:

9876
K8
K65
K842
ET4 532
T95 76432
T92 EDB87
BT65 -
KDB
EDB
43
ED973

V N Ø S


1
Pas 1 Pas 2ut
Pas 3ut alle Pas


Udspil: 5. Spilfører i Syd kan i første omgang glæde sig over, at der ikke kommer ruder ud. Med 28 point er det umiddelbart en god 3ut. Spilfører kan efter klørudspillet tælle 8 topstik, og spar kan rejses til yderligere 2 stik; hvis sparene sidder 3-3 imod kan bordets fjerde spar endda give yderligere et sparstik. Det eneste problem er ruderfarven. Spilfører Tager 5 klørstik og skifter til K i håb om E hos Øst. Men Vest bruger sit es og spiller T, og modspillet tager 5 ruderstik. Hvorfra ved Vest, at han skal skifte til ruder og ikke til hjerter? På første gang klør kaster Øst 2 af og på anden gang klør kaster han 5 af. Dette er et ganske tydeligt signal om skift til den laveste af de to alternative farver, hjerter og ruder, altså til ruder. På de næste tre gange klør kaster Øst sine hjerter ovenfra. Han kan på den måde bevare sin ruderfarve intakt. Havde Øst-Vest spillet med sædvanlige kald, måtte Øst først kalde med 7 og for at vise, at dette var et kald, ikke en afvisning, derefter med 8. I så fald ville modspillet kun få for E og ED. Med lavinthalafkast sikrer modspillet sig 6 stik og kontrakten går 2 ned.

Jeg bør måske tilføje, at jeg ville vælge sparfarven som afkastfarve i dette eksempel. Afkast af først en lille hjerter, derefter en høj hjerter ville vise samme lavinthalkald til ruder, men man bør altid foretrække afkast i den farve man bedst kan undvære kort i. En gang imellem er det lidt hip som hap, om man lavinthal'er med den ene eller den anden af de to mulige farver. Hvis de to farver i eksemplet havde set sådan ud: 5432 6432 bør man nok vælge at kaste først 2 derefter 6 som signal til ruder - simpelthen fordi lavinthalkaldet bliver lidt tydeligere.

Lavinthalafkastet er særlig værdifuldt i modspil mod sans, hvor man helst ikke skal bruge et kort i en langfarve til at kalde med. Der er dog ingen negative konsekvenser af at bruge det også mod farvekontrakter, så hvis man indfører det, kan man lige så vel bruge det overalt i modspil.
Rev. den 18. april 2016