Konventioner
Bridge Konventioner
Generelt
* Fast Arrival-princippet
https://jens.kromann.info/Convention/1002588


I en række tilfælde fastlægger meldingerne (mindst) udgangskrav tidligt i meldeforløbet. Det gælder fx når der er brugt 4. farve krav og derefter støttet, eller når Svarer har meldt ny farve på 3-trinnet. Hvis der i disse tilfælde også findes primær eller sekundær majorfit, træder princippet om fast arrival i kraft. Hvis man melder udgangen hurtigt (fast arrival), viser man minimum i forhold til det ens meldinger allerede har vist; Hvis man melder billigst muligt, viser man derimod ekstra værdier. Dermed levnes mere plads til slemundersøgelser, fx i form af cuebids.

Princippet har hyppigst betydning for majorkontrakter, for når minor er meldt og støttet går alle bestræbelser i første omgang på at finde mulighed for at spille sans, ikke på at spille i minor. Dog gælder, at hvis der er meldt udgang i sans og en af makkerne melder 4 minor, så er det stærkt og slemsøgende, hvor 5 minor blot er for at spille dér i stedet for i sans.

Princippet er for så vidt enkelt nok, men på nogle punkter bryder det med de gængse meldeprincipper. Se fx dette meldeforløb:

V N Ø S


1ut 2!
2! 3 Øst har 5 spar og 4 ruder og kræver til udgang.
3/4?


Den gængse måde at melde på, hvis Vest har sparstøtte, er, at han melder 3 med minimum (15-16) og 4 med maximum. Men sæt nu Øst har slemambitioner, så har ØV spildt et helt meldetrin. Det er derfor praktisk bridge at bytte om på betydningen af 3 og 4, så 3 viser den stærkere hånd, som jo kan være op til 15 hfp (når 1ut viser 12-14 hp.

Lad os se på et eksempel:

V N Ø S


D76 EKB83
K95 ED
KT5 EDB8
ED75 64
1ut 2!
2! 3 3 er udgangskrav
3 4 4 = cuebid.
4 4ut etc. 4 = cuebid. Viser implicit også et cuebid i klør som Øst sprang over.

Når der er skabt krav med 2

V N Ø S


2 2
2 3

Her er der allerede udgangskrav med 2 og så viser 3 en stærkere hånd end 4. Hænderne kunne se sådan ud:

E5 764
EKD985 BT42
EKB D2
KD EB87
Efter spring i sans

V N Ø S


1 1
2ut 3

Meldingen 2ut (18-19 over for 6+) skaber ikke udgangskrav i sig selv, men i det øjeblik der også er markeret fit er der logisk udgangskrav og så træder Fast Arrival-princippet i kraft, hvor 3 altså er stærkere end 4.


Når der er skabt krav med 4. farve

V N Ø S


1 2
2 2! 2 er 4. farve krav
2ut 3

2ut viser minimum med hjerterhold, men den forsinkede visning af sparfitten efter 4. farve er stærkt, og 3 er stærkere end 4. I sekvensen her er Øst sleminteresseret selv om åbner har vist minimum, og 3 beder åbner om et cuebid. Hænderne kunne se således ud:

EB875 KDT
KB5 ED6
DT93 8
D EK8752

Når der er meldt revers

V N Ø S


1 2
2 3/4

Med reversmeldingen er der etableret udgangskrav når svarer har vist mindst 10 hp. Når Øst kan vise fit er 3 stærkere end 4.


Revideret 23. januar 2019