Konventioner
Bridge Konventioner
Sansåbninger og svar
NMF - New Minor Forcing
https://jens.kromann.info/Convention/1005049


Med samme formål som xy-ut  spilles i udlandet ofte New Minor Forcing i sekvenser som

1 - 1
1ut

Hvis Svarer nu melder en ny minor - her 2 - er det krav for en runde (forcing) og viser at Svarer har enten 5-farve i hjerter eller en ikke vist sparfarve. Åbner skal nu med minimum melde 2 med trekortstøtte i hjerter, 2 hvis han har fire kort i spar, 2ru med ekstra længde i ruder eller 2ut uden nogle af disse fordelinger. Med maximum melder han i stedet på 3-trinnet.

I skemaform ser det således ud:


1 1
1ut 2
2 3-kortstøtte
2 4 spar med
2 5 ruder med
2ut max 3 spar og max 2 hjerter

Konventionen bruges også efter genmeldingen 2ut, 18-19 hp, men er i sagens natur her krav til udgang.


14. april 2014